กิจกรรมธรรมสัญจร เดินทางธรรม โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2556 31 ส.ค.56-3 ก.ย.56

เทศบาลนครอุดรธานี  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  ซึ่งภายใต้โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทัวร์ธรรมะ  โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น

ดังนี้
                  รุ่นที่ 1 เขต 1  วันที่ 31 สิงหาคม 2556
                  รุ่นที่ 2 เขต 2 วันที่ 1 กันยายน 2556
                  รุ่นที่ 3 เขต 3 วันที่ 3 กันยายน 2556
                  รุ่นที่ 4 เขต 4 วันที่ 4 กันยายน 2556
โดยเทศบาลได้จัดรถรับส่ง ณ  หน้าพลับพลาทุ่งศรีเมือง  รถออก เวลา 6.00 น. ไปยังวัดป่าบ้านเพิ่มและวัดป่าภูก้อน 

 

ติดตามรายละเอียดโครงการธรรมสัญจร ได้ที่นี่ 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,516