การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณโค้งทางไปสนามบินและโค้งบ้านเดื่อ

สวัสดีเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่าน เวลาผ่านไปไม่ทันไร เราก็เดินทางมาถึงสิ้นปีกันแล้ว หากใครยังมีสิ่งที่อยากจะทำภายในปีนี้ ก็ขอให้ทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้นะครับ สำหรับเทศบาลนครอุดรธานี ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในเดือนนี้ เพราะเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน ซึ่งเราพยายามที่จะให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติ ได้รับสัญชาติอย่างถูกต้อง ด้วยการจัดให้มีบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อให้พวกเขาได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกอย่างหนึ่ง ที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้
 
ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี้ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณโค้งอันตราย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีหลายครั้งด้วยกัน ทั้งบริเวณโค้งทางไปสนามบิน (ถนนพรหมประกาย) และโค้งบ้านเดื่อ (ชุมชนเทศบาล 9) เทศบาลนครอุดรธานี จึงเร่งแก้ไขปัญหา ด้วยการลงพื้นที่เชิงลึกืตรวจดูจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เพื่อนำปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้น มาร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับโค้งบ้านเดื่อ เราทำการแก้ไขด้วยการทำป้ายเตือน บริเวณทางโค้ง เพิ่มผิวทางโค้งให้กว้างขึ้น ทำสีเส้นแบ่งและขอบทาง พร้อมทั้งวางยางและ cat cushion เพื่อกันกระแทก ส่วนบริเวณสนามบินเราก็ได้มีการขยายให้กว้างขึ้น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพิ่มไฟแสงสว่าง เพิ่มสีสะท้อนแสงและเส้นจราจร ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งสองจุด ทุกท่านเองก็อย่าลืมขับขี่กันด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยกันนะครับ
จำนวนผู้เข้าชม: 307