การบริการด้านงานทะเบียน (เฉพาะกรณีการรับแจ้งการตายและการเกิด) และให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 329