การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

[ เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเปิดตัว 
รถรางคุณทองโบราณพาเที่ยว เพื่อต้อนรับการเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ] 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดตัว “รถรางคุณทองโบราณพาเที่ยว” 
ของ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น 
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นางธนภร พูลเพิ่ม ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว 
ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าทางการท่องเที่ยว ได้แก่ "รถรางคุณทองโบราณพาเที่ยว” ต้อนรับการเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้นำ “รถรางคุณทองโบราณพาเที่ยว” 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีให้มากยิ่งขึ้น
วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 235