การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง #การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายเร่งรัดรายได้

โทร. 042-325176-85 ต่อ 1112

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 25, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 344