การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,872