ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    กรณีขออนุญาตรายเก่า-อนุมัติและรับใบอนุญาต ภายใน ๒ วันทำการ และ

    กรณีขออนุญาตรายใหม่-อนุมัติและรับใบอนุญาต ภายใน ๓ วันทำการ


    ดาวน์โหลดรายละเอียด

    There is currently no content classified with this term.