สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0903439133
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0851040219
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0956359966
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0878564404
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0635465595
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0890627909
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0625399915
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0637474741
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0847880937
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0867142702

  Pages

  ตำแหน่ง: 
  ประธานสภาเทศบาล
  มือถือ: 
  0897107204
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองประธานสภาเทศบาล
  มือถือ: 
  0895749927
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการสภาเทศบาล
  มือถือ: 
  0945251663
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  มือถือ: 
  0614195992
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  โทรศัพท์: 
  0934798668
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  มือถือ: 
  0933207117
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  มือถือ: 
  0810494563
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  โทรศัพท์: 
  0812614935
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  มือถือ: 
  0813804993
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  มือถือ: 
  0648677485
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  มือถือ: 
  0894422266
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  มือถือ: 
  0819744907
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0845181266
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0894249198
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0867142702
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0847880937
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0637474741
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
  มือถือ: 
  0625399915
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0890627909
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0635465595
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0878564404
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0956359966
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0851040219
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
  มือถือ: 
  0903439133