คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลนานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  097-996-5338
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  089-623-5425
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  มือถือ: 
  081-261-6526
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  มือถือ: 
  096-541-9454
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  081-965-4705
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  081-545-5755
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  093-392-5662
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  087-527-8888
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  097-767-5555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  065-639-3565
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  065-639-3565
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  097-767-5555
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  087-527-8888
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  093-392-5662
  ตำแหน่ง: 
  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  081-545-5755
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
  มือถือ: 
  081-965-4705
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  มือถือ: 
  096-541-9454
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  มือถือ: 
  081-261-6526
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  089-623-5425
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  เลนานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์: 
  097-996-5338