Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

Counter

  • ขณะนี้000226
  • วันนี้000226
  • สัปดาห์นี้002712
  • เดือนนี้007318
  • ทั้งหมด3732147
  • IP คุณ35.175.201.14

01:05:49 PM
S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการจุดเทียนชัยบูชาบูรพาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563          โดยมี นางกนกอร ไชยมูล กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์เนื่องในวันครู เพื่อให้ครูทุกคนได้รับประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความเชื่อมสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน และให้ครูได้รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติจากวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จากท่านนายกรัฐมนตรี จากนั้น เป็นพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติครู จำนวน 122 ราย ซึ่งมีพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับรางวัลระดับประเทศ          วันครูเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติและเป็นการบูชาครูผู้เป็นบรุพาจารย์ที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างนำทางแก่เยาวชน ให้เป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ต่อสังคม ประเทศชาติ เเละฟังธรรมะบรรยายโดย พระศักดา สุนทโร
สวัสดีเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่าน เวลาผ่านไปไม่ทันไร เราก็เดินทางมาถึงสิ้นปีกันแล้ว หากใครยังมีสิ่งที่อยากจะทำภายในปีนี้ ก็ขอให้ทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้นะครับ สำหรับเทศบาลนครอุดรธานี ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในเดือนนี้ เพราะเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน ซึ่งเราพยายามที่จะให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติ ได้รับสัญชาติอย่างถูกต้อง...

ประกาศกำหนดราคากลาง