Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

สำรวจความคิดเห็น

Counter

  • ขณะนี้000089
  • วันนี้000089
  • สัปดาห์นี้001410
  • เดือนนี้005166
  • ทั้งหมด3586828
  • IP คุณ54.146.227.92

06:15:56 AM
S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมเสวนา “การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในงานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” โดยมีการร่วมเสวนา 4 ท่าน คือ ชุมชนคุณธรรม : เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย   องค์กรคุณธรรม : นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี   ท้องถิ่นคุณธรรม : นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดคุณธรรม : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หรือผู้แทน   ดำเนินการโดย : นายยงจิรายุ ออุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)            ซึ่งนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้กล่าวถึงประเด็นหลัก คือ 1.แนวคิด หลักการ เครื่องมือ กระบวนการสำคัญที่ทำให้การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสำเร็วจนได้รับรางวัล และเกิดการขยายผลอย่างไร 2.ผลจากการดำเนินงานของเทศบาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในภาพรวมของบุคลากรในองค์กรอย่างไร            งานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” มีเป้าหมายให้ ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นตัวอย่างความสำเร็วการส่งเสริมคุณธรรมและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จากการปฏิบัติจริงจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ในระดับชุมชน องค์กร ท้องถิ่น และจังหวัดคุณธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำความรู้ ข้อคิด เครื่องมือและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง

ประกาศกำหนดราคากลาง