Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

Counter

  • ขณะนี้000123
  • วันนี้000123
  • สัปดาห์นี้002892
  • เดือนนี้005070
  • ทั้งหมด3701225
  • IP คุณ3.233.226.151

07:56:28 AM
S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

         วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกิตติกร ฑีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านศิลปะ และรวมพลังเยาวชนในการสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี การประกวดระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การประกวดการเต้น Cover Dance และการประกวดวงดนตรีสตริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน
         ในเดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 แล้วครับ สำหรับโครงการที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ก็มีหลากหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน ทางเท้า ลำคลอง กล้อง CCTV หรือการดูแลสวัสดิการสังคม ความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างเมืองสีเขียว สร้างอัตลักษณ์ให้กับเมือง และปรับปรุงการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อให้เมืองอุดรเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน...