Untitled

หมากแข้งน่าอยู่

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ...
ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน...

Counter

  • ขณะนี้000059
  • วันนี้000059
  • สัปดาห์นี้002578
  • เดือนนี้000059
  • ทั้งหมด3762943
  • IP คุณ3.226.243.36

03:20:37 AM
S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

         วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 ตั้งจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 เพื่อสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองเบื้องต้น และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามายังสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง 2 จุด คือ ชั้น G ทางเข้าอาคารฝั่งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และ ชั้น G ทางเข้าอาคารฝั่งกองสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสำนัก/กอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
         ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ กระแสเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรน่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างเลยครับ ด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พบจากทั่วทุกมุมโลกและไม่หยุดนิ่งในแต่ละวัน ทำให้ผู้คนต่างพากันหวาดกลัวและตื่นตัว แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในเขตจังหวัดอุดรธานี แต่เทศบาลนครอุดรธานี ตะหนักถึงภัยสุขภาพของประชาชน ในช่วงเวลาของการเกิดการระบาดของโลก จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่าขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน...

ประกาศกำหนดราคากลาง