Udon Shutdown Virus Covid-19 อุดรธานีร่วมแรงร่วมใจสู้ภัย COVID-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ โรงยิมมณฑลทหารบกที่ 24 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด “Udon Shutdown Virus Covid-19” อุดรธานีร่วมแรงร่วมใจสู้ภัย COVID-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดให้ถนนทหาร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ 1 จังหวัด1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการ “Udon Shutdown Virus Covid-19” อุดรธานีร่วมแรงร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เทศบาลนครอุดรธานี จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี สำนักงานบริการลูกค้า มณฑลทหารบกที่ 24 กองบิน 23 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนทหาร ตั้งแต่บริเวณประตูกองบิน 23 ถึงทางแยกค่ายประจักษ์ศิลปาคม ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยทำการดูดฝุ่น เป่าใบไม้ ล้างทำความสะอาดเกาะกลางถนน ฟุตบาท และพื้นผิวจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร เปลี่ยนฝา/ตะแกรงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฟุตบาทที่ชำรุดเสียหาย ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางและ 2 ข้างทาง จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร จัดระเบียบป้าย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 23