Udon Go Clean ควงทีมสู้น้ำ ลุยห้วยหมากแข้ง

ต้นไม้รกชัฏถูกตัดลงมากองอยู่บนพื้น ประสานด้วยเสียงรถแม็คโครที่กำลังเดินเครื่องตักเศษขยะและกิ่งไม้ออกจากลำห้วยหมากแข้ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนราว 200 คน ที่พร้อมใจพร้อมกายกันมาช่วยทำความสะอาดลำห้วยหมากแข้งให้สะอาดน่ามอง ไม่น่าเมินอีกต่อไป นี่คือปฏิบัติการครั้งที่ 2 ของการจัดกิจกรรม “Udon Go Clean และ Kick Off ทีมสู้น้ำ” หลังจากที่ทางจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกันลั่นกลองเปิดทางน้ำเป็นครั้งแรก บริเวณลานสะพานฉัตรไพฑูรย์ บนถนนโพศรี ไปเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเข้าหน้าฝน กิจกรรมดังกล่าวจะเข้มข้นกว่าปกติค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยหมากแข้งที่มีความยาวถึง 12 กิโลเมตรแล้ว ยังเป็นการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ กิจกรรม Udon Go Clean จึงเสมือนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมือง และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดไปในตัว โดยยังมีทีมสู้น้ำคอยช่วยป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยอีกทางหนึ่ง

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 37