Live ผลการเลือกตั้งเทศบาลนครอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการ

#Live #ผลการเลือกตั้งเทศบาลนครอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการ
รายงานผลการเลือกตั้งเทศบาลนครอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ชั้น 7 สำนังานเทศบาลนครอุดรธานี https://fb.watch/4xixIRY9xV/ คลิก
 
วันที่เผยแพร่: 
Sunday, March 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 43