โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ศึกษาดูงานสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับพลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จังหวัดนครปฐม และคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 ซึ่งได้ร่วมกับทางเทศบาลนครอุดรธานีจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility โดยทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในห้วงการศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคมโลกตามนโยบายรัฐบาล

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 29, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 119