โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประธานชุมชน อาสาสมัครชุมชน และประชาชน ร่วมตั้งขบวนเคลื่อนองค์กฐินพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับในพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้ากฐิน และเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้มอบเงินทำบุญให้กับทางวัด เป็นจำนวนยอด 698,385 บาท

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 6, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 144