โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (ชุมชนผาสุก) 16 พ.ค. 57

เทศบาลนครอุดรธานี ออกดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนผาสุก โดยมี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการจัดเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 นี้ มีการพบปะกับประชาชน เพื่อชี้แจงปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยการจัดโครงการบ้านมั่นคง ตามแผนงาน "บ้านวันละบาท" เพื่อช่วยเหลือคนยากจน มีรายได้น้อย ให้มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง และยังได้มีการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด กับสมาชิกในชุมชนร่วมกันด้วย

จำนวนผู้เข้าชม: 1,103