โครงการอบรม เฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารในชุมชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรม เฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารในชุมชน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจากผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 คน นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก หากสถานที่จำหน่ายอาหารดำเนินการไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ อาจทำให้ประชาชนผู้บริโภคอาหารได้อาหารที่ไม่สะอาดหรือถูกสุขลักษณะ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ ดังนั้นเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการอบรม เฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารในชุมชน เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และสถานประกอบการจำหน่ายอาหารมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารด้วยตนเอง นำไปสู่การบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากวิทยากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 78