โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ปี 2562 เครือข่าย อสม. ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ปี 2562 เครือข่าย อสม. ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้มีความรู้ ประเมินภาวะสุขภาพในการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 2.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อให้ อสม.และจิตอาสาที่ผ่านการอบรม จะมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรู้และเกิดทักษะในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็น อสม. ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 104 ชุมชน เป็นจำนวน 232 คน

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, June 8, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 106