โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564 ครั้งที่ 2 และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ อสม. ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม.เขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดยมีนายแพทย์ศรุต พึ่งปรีดา นายเเพทย์โรงพยาบาลค่ายหนองประจักษ์ศิลปาคม  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง”  โดยบรรยายเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิต การตรวจโรคเบาหวาน และให้คำแนะนำเรื่อง ระบบส่งต่อแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และบทบาทการทำงานของ อสม. ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขศรีเมืองอุดร นำเสนอผลงานการควบคุมโรคโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพในชุมชน  และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 112