โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่2

โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่2 
โดย
กลุ่มที่ 1 จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 จัดในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 14, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 62