โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท.8

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านม่วง เทศบาล 8 สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อสร้างมาตรการและแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นศูนย์ และมีแนวคิดหลัก คือ “ศูนย์เด็กเล็ก ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” และเน้นย้ำการสวมหมวกนิรภัยคนขับและคนซ้อน 100 % ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ปกครองนักเรียน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 240 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ขนส่งจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 31, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 91