โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2563

โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2563 
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2563 โดยกลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับเกียรติวิทยากร คุณอัมราภรณ์ พุทโธ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลโนนสูง มาบรรยายให้ความรู้กับ อสม. เรื่อง การประเมินโครงการด้านงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน , เรื่อง อสม. หมอประจำบ้าน และ อสค.แกนนำครอบครัว ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากนั้นได้ประชุมทบทวนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ภารกิจ อสม. 14 กิจกรรมหลัก และสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 4 เขต
วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 62