โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการทำงานของชุมชนกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ที่  ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการทำงานของชุมชนกับภาคีเครือข่าย  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แกนนำองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทั้ง 105 ชุมชน  ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานจาก กองวิชาการและแผนงาน  สำนักการศึกษา สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง และกองสวัสดิการสังคม

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 48