โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  พื้นที่จังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายศราวุธ แสงแสน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  นายสมหมาย โคตรโสภา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี , การประปาส่วนภูมิภาคอุดรธานี ผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี  และผู้ประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม อาทิเช่น TOT , 3BB , TRUE , DTAC , AIS ฯลฯ  เข้าร่วมประชุม โดยนายธานินทร์ อัมฤตานนท์ หัวหน้าแผนจัดการโครงการ ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี  ได้นำเสนอแบบแปลนและแผนงานโครงการฯ  ความก้าวหน้าโครงการฯ ระยะที่ 1 พร้อมปัญหาอุปสรรคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี  เพื่อพิจารณาแนวทางการนำสายสื่อสารลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีช่วงวงเวียนน้ำพุ-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระยะทาง 700 เมตร  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดส่งแผนการดำเนินงานฯ พร้อมขอให้ส่งมอบพื้นที่สำหรับงานก่อสร้างดังกล่าว  เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และการนำสายสื่อสารรวมทั้งสาธารณูปโภคอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมหารือร่วมกันขึ้นในครั้งนี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 12, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 40