โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การแจ้งเตือนภัยและการปฏิบัติตนอย่าง ปลอดภัยจากสาธารณภัยให้แก่เยาวชน

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะบุคลากร จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากสาธารณภัยให้แก่เยาวชน สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดยใช้กลไกผ่านศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) อาทิเช่น ออฟ จุมพล , มาตัง เดอะสตาร์ และ นะ oic ที่มามอบความรู้ พร้อมความสนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด “ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้” สำหรับการการจัดกิจกรรมจะมีโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพียงปีละ 1 โรงเรียนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่น้องๆ เยาวชนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 จะได้รับความรู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้จากสาธารณภัยเบื้องต้น เกิดความตระหนักกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น การเอาตัวรอดเมื่อเกิดภาวะการคุกคามของสาธารณภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ซึ่งมีเยาวชนนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 171