โครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ ซอยประชาสันติ เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายศราวุธ แสงเสน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอยประชาสันติ ถึงสายรอบเมืองชุมชนบ้านม่วง ร่วมกับผู้รับเหมาบริษัท เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานถางป่าบริเวณไหล่ทาง งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม และขณะนี้ได้ดำเนินงานยกระดับฝาบ่อพักเดิม และจะดำเนินงานลาดแอสฟัสต์แทคโค้ต (TACK COAT) และงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT สีขาว ซึ่งทางผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยรื้อถอนถนน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดแล้วเทคอนกรีตใหม่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ผิวบนปูแอสฟัลท์ติก กว้างประมาณ 4.90-18.50 เมตร ยาวประมาณ 3,122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,764 ตารางเมตร ซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ติดตาม แก้ไข และอำนวยความสะดวก ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยประชาสันติทราบถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ตลอดทั้งซอยประชาสันติแล้วเสร็จ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 8, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 119