โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนนิตโย

ถนนนิตโยบริเวณหน้าสนามกีฬาเวสสุวัณนั้นเป็นจุดที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในบริเวณหนองบัว เมื่อฝนตก น้ำจากที่สูงจึงไหลมารวมกันในจุดที่บริเวณดังกล่าว ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นจึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่เสมอเมื่อฝนตก เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนนิตโยขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะ โดยปกตินั้นการวางท่อระบายน้ำจะต้องมีการเปิดหน้าดินตลอดแนวโครงการ แต่สำหรับการวางอุโมงค์ระบายน้ำในครั้งนี้นั้นมีความพิเศษคือการนำเทคนิค Pipe Jacking มาใช้ โดยเริ่มจากการส่งท่อเจาะลงไปในบ่อดันเพื่อขุดเอาดินออกมา แล้วจึงหย่อนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตามลงไป ซึ่งจะควบคุมด้วยระบบ GPS เพื่อให้เคลื่อนที่ไปตามแนวโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะทางแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาบริเวณบ่อรับ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ไม่ต้องเปิดหน้าดินตลอดแนวโครงการ แต่เปิดเพียงสองจุดคือบ่อทันและบ่อรับนั่นเองค่ะ การก่อสร้างนี้มีการกินพื้นที่การจราจรเข้ามา 1 เลน ทำให้ถนนนิตโยที่มี 3 เลนนั้นใช้ได้เพียง 2 เลนในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้เกิดการจราจรติดขัดบ้าง แต่เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้มีการประชุมซักซ้อมร่วมกับตำรวจจราจรและฝ่ายวิศวกรรมจราจรของเทศบาล รวมไปถึงกรมทางหลวง ซึ่งก็ได้มีการบริหารพื้นที่ด้วยการนำอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวก แต่เพื่อความสะดวกในการเดินทางจึงขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งก็คือเวลา 07.00-09.00 น. ในตอนเช้า และ 15.00-17.00 น. ในตอนเย็น เทศบาลนครอุดรธานีจะเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดและเพื่อให้อุโมงค์ระบายน้ำที่มีระยะทาง 220 เมตรนี้สามารถพร้อมใช้งานทันหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังได้ไหลไปบริเวณสถานีสูบน้ำลงสู่แก้มลิงที่สวนสาธารณะหนองบัวนั่นเองค่ะ

 

 

#นครอุดรmovement

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 33