แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ วังมัจฉา หนองบัว

  วังมัจฉาหนองบัวเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ทางเทศบาลนครอุดรธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย สำหรับประชาชน ตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าปู่ย่า   และมีการจัดการพื้นที่ให้ดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับศาลเจ้าปู่ย่า จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ คือ งานประติมากรรมลูกโลกรองรับเม็ดข้าวและดอกบัวตูม ส่วนบนสุด คือ โลกุตระรวมทั้งประติมากรรม บัวสักการะ และบัวเทิดไท้ที่เป็นเสมือนสิ่งบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง คือ ศาลเจ้าปู่ย่า และวัดอาจสุรวิหาร
 
จำนวนผู้เข้าชม: 4,189