แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออกการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์  นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่รณรงค์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โปรยทรายอะเบทลงจุดที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน และฉีดพ่นละอองฝอย กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนของตนเอง

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 62