แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุดรธานี

           เอกสารประกอบการบรรยาย "การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรให้ถูกต้อง" โดย นายสุกฤต สายจันทคาม ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 

           เอกสารนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ อันประกอบไปด้วยบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจห้องพัก ห้องเช่าต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อจะได้รับทราบระยะเวลาในการชำระภาษีและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพย์สินและค่าภาษีที่ต้องชำระได้ล่วงหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและรับทราบว่าเงินภาษีที่ตนเองชำระแล้วจะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Website สำหรับค้นหาราคาประเมิน: http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 7, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 568