แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 23 ธ.ค.63 เวลา 16.00 น. โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสยาม ศิริมงคล)
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 220