แจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงปรับปรุงนำสายไฟฟ้า ด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานีลงใต้ดิน

แจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงปรับปรุงนำสายไฟฟ้า ด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานีลงใต้ดิน
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 19, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 74