แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 23 พ.ค. 61

แจ้งหยุดจ่ายเหตุฉุกเฉิน
วันที่ 23 พ.ค 61 เวลา 09.30-13.30 น.
กระทบพื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกบ้านเลื่อมฝั่งโรงเรียน ถึง หมู่บ้านกฤษณาเลื่อมโพธิ์
ท่อเมนประปาหลุดสี่แยกบ้านเลื่อมบริเวณใกล้งานก่อสร้างวางท่อระบาย

©️ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 23, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 293