แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

         แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 042-325176-85 ต่อ 1808

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 6, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 220