แจกส้มมงคลงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณทางเข้างานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ปลัดทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมแจกส้มมงคลให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้รับไป โดย ตามธรรมเนียมของชาวจีนนั้น การมอบผลส้มซึ่งกันและกัน จึงเป็นเหมือนดั่งเช่นการมองสิ่งดีๆ ที่เป็นมงคลให้แก่กัน ในประวัติศาสตร์ประเพณีจีนว่าด้วยการอวยพรด้วยผลไม้นั้น ส้ม (จวี๋’ คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุด เป็นความมงคลสิ่งแรกนั้นก็คือ ชื่อ ว่า จวี๋ คือความโชคดี ) เพราะสีของส้มหมายถึงสีทอง ชาวจีนจึงให้ความนิยมมากเป็นพิเศษ เหมือนกับการมอบทองให้แก่กัน
 
เทศกาลตรุษจีนนับเป็นประเพณีนิยมให้วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ตามปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ของคนทุกสัญชาติที่มีเชื้อสายจีน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชนภายในจังหวัดอุดรธานี ได้ประสานความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีขึ้น ซึ่งเริ่มต้นการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ได้ถูกบรรจุในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 16 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 3 วัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเมือง 126 ปี อุดรธานี โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การเขียนอักษรจีน วัฒนธรรมการชงชา การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด 
กิจกรรมการประกวด Cover Dance Chinese การประกวด Kid Chinese การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย และ กิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง ตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวอุดรธานีเป็นจำนวนมาก
จำนวนผู้เข้าชม: 270