เวทีเสวนาทางออกประเทศไทยในบริบทของเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2557

จำนวนผู้เข้าชม: 640