เรียน ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกท่าน

ประกาศจากกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
.
เรียน ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกท่าน
.
#ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบสถานะการชีวิตอยู่ของท่านกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้ว
ดังนั้น #ผู้สูงอายุไม่ต้องมาแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ยกเว้น
กรณีประชาชนประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูล บัญชีธนาคาร หรือ ย้ายที่อยู่ #รบกวนประชาชนแก้ไขข้อมูลได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น G  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทร.042-325176-85 ต่อ 1708 หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 19