เป็นประธานในพิธีเปิด ขบวนพาเหรดและ กิจกรรมงาน 126 ปี เมืองอุดรออนซอนการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ขบวนพาเหรดและ กิจกรรมงาน 126 ปี เมืองอุดรออนซอนการอ่าน
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงานจัดให้มี กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดส่งเสริมการอ่าน พิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมการประกวดต่างๆ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีในฐานะภาคีเครือข่ายและเป็นองค์กรผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 จังหวัดเมืองแห่งวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมขบวนพาเหรดส่งเสริมการอ่าน งาน 126 ปี เมืองอุดรออนซอนนักอ่าน และการแสดงเชิดสิงโตจาก ศาลเจ้า ปู่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม: 234