เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ (พิชิตพุง พิชิตโรค)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ (พิชิตพุง พิชิตโรค) โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเร่งรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาภาวะอ้วน (Obesity) และโรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรควิถีชีวิต อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามที่กำลังระบาดในกลุ่มคนไทย โดยวัดจากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โรคอ้วนไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรค แต่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ วิถีชีวิตสมัยใหม่อยู่ในภาวะ เร่งรีบ ได้รับอิทธิพลในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคจากตะวันตก มีการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่มีไขมันสูง ในขณะที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายหรือการออกกำลังกายน้อยลง ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และก็นำไปสู่การโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย และเป็นผลร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาล
จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 328