เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2562 โดยมีนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีกิจกรรมร่วมกันด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และห่างไกลยาเสพติดให้โทษ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพ กฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นความหวังของสังคมไทย
3. เพื่อสรรหาตัวแทนนักกีฬา นักเรียนเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562

         ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2562 ได้จัดแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2562 แบ่งประเภทกีฬาดังนี้

1.ประเภทกีฬาจัดให้มีการแข่งขัน 10 ชนิดในรุ่นอายุ 12,14,16และ 18 ในรุ่นชายและหญิง ได้แก่ กีฬาฟุตบอล,กีฬาฟุตซอล,กีฬาวอลเลย์บอล,กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด,กีฬาเซปักตะกร้อม,กีฬาแบตมินตัน,กีฬาเทเบิลเทนนิส,กีฬาเบตอง,กีฬาหมากรุกไทย หมากฮอสไทย

2.ประเภทกรีฑา จัดให้มีการแข่งขันทุกระดับชั้น ทั้งชายและหญิง ได้แก่ -ระดับชั้นอนุบาล -ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4
-รุ่นอายุ 12 , 14 ,16 และ 18 ปี

3.จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

         โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ ทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คณะครูอาจารย์ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี กรรมการ นักกีฬา กองเชียร์ ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เต็มไปด้วยความสุข ความสุขสนุกสนานในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2562

 

จำนวนผู้เข้าชม: 191