เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและมีส่วนร่วม โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนทหาร

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและมีส่วนร่วม โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

จำนวนผู้เข้าชม: 85