เป็นประธานเปิดในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น และเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมอบพวงมาลัยบอกรักแม่ , พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่น จากชุมชนในเขตเทศบาล 104 ชุมชน พนักงานเทศบาลจากสำนัก/กอง 10 หน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ รวมแม่ดีเด่น ทั้งสิ้น 174 คน , การแสดงบนเวทีเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ“SUPER MOM” การประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

จำนวนผู้เข้าชม: 316