เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันวิสาขบูชา

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันวิสาขบูชา 
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้วัด และ อปท. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสังคมให้เกิดสัมพันธภาพอันดี โดยผ่านการดำเนินงานกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบภายในวัด และบริเวณโดยรอบโบสถ์และภายในโบสถ์

จำนวนผู้เข้าชม: 154