เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2562

         วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2562 เนื่องด้วยการประกอบกิจการด้านบริการนวดเพื่อสุขภาพ อบสมุนไพร สปา ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานที่ที่ใช้ประกอบการบาง แห่งยังไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะในมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านการบริการและด้านความปลอดภัยในการประกอบการโดยการให้บริการมีการสัมผัสร่างกายอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อและโรคติดต่อได้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งการควบคุมดูแลสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านการบริการ จึงได้จัดอบรมผู้ประกอบการและพนักงานร้านนวดเพื่อสุขภาพอบสมุนไพรและสปาภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 297