เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 4/2562

เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าของงานรวมถึงโครงการตามนโยบายที่สำคัญ

จำนวนผู้เข้าชม: 129