เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562

โดยในวันนี้ มีเรื่องประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง เพื่อจิจารณาและติดตามความก้าวหน้าของงานรวมถึงโครงการตามนโยบายสำคัญ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 170