เปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยนางจุราภัส รูปดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษากราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในที่ / ทางสาธารณะ และให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ ทั้งในและนอกเขตผ่อนผัน และบริเวณหน้าสถานศึกษา เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม พร้อมมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ประกอบการทุกคน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สำอาด ปลอดภัย การสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการล้างผักที่ถูกวิธี การล้างมือ การหยิบจับอาหาร การตรวจทางด้านชีวภาพโดยใช้น้ำยา Sl-2

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 23, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 95